Metodik

 

Behovsanalys

Offertutvärdering

Avtalsskrivning

 

Med erfarenhet från mer än 200 uppdrag har Vertex en väl beprövad metodik i sitt arbetssätt. Det säkerställer effektivitet och kvalitet i arbetet. Det medför samtidigt att de samlade erfarenheterna från olika uppdrag kommer till nytta i kommande uppdrag, t ex vid jämförelse av ekonomiska nyckeltal eller i form av mallar för offertutvärdering och kontraktsskrivning.