Offertutvärdering

 

 

Behovsanalys

Offertutvärdering

Avtalsskrivning

 

Såväl data- som telekom präglas alltmer av standisering. Detta förenklar den tekniska och funktionella jämförelsen mellan offererade kommunikationslösningar. Men prisjämförelser är fortfarande mycket komplicerade, speciellt vid upphandling av telefontrafik. Vertex har utvecklat beräkningsmodeller som överskådligt visar utfallet av offererade trafiktariffer vid varierande trafikvärden.

 

 

 

 

 

Tillbaka