Avtalsskrivning

 

 

Behovsanalys

Offertutvärdering

Avtalsskrivning

 

Som beställare blir man ofta hänvisad till leverantörens eller ett branschorgans standardavtal. Dessa tar sällan hänsyn till de speciella förutsättningarna för telelösningar, och de prioriterar ofta leverantörens intressen. Vertex kan kritiskt granska erhållna avtalsförslag, eller utforma ett alternativt avtalsförslag utifrån dina intressen som beställare.

 

 

 

 

 

Tillbaka