Upphandling

 

Strategi

Upphandling

Projektledning

 

 

Vertex har en mycket bred erfarenhet av upphandlingar inom tele och data, allt från telefonväxlar med stödsystem, LAN/WAN-lösningar, nättjänster av olika slag samt fast och mobil telefontrafik. Vi kan värdera för- och nackdelar med outsourcing respektive drift i egen regi. Och vi vet hur man säkerställer ett bra upphandlingsresultat i kontraktsskrivningen.

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka