Tjänster

 

Strategi

Upphandling

Projektledning

 

Vertex arbetar med rådgivning och projektledning inom data- och telekommunikation. Vi gör behovsanalyser och ger råd i strategiska frågor. Våra uppdrag innefattar ofta upphandling av kommunikationslösningar - från specificering av krav, anbudsförfrågan och utvärdering till kontraktsförhandlingar.