Strategi

Strategi

Upphandling

Projektledning

En data- och telekommunikationsstrategi skall ge konkret vägledning för hur man utvecklar teknik och organisation i en riktning som kan möta framtida krav. Med dagens snabba utveckling kan ett perspektiv på 3 - 4 år vara rimligt. Genom att kombinera vår kunskap om marknad, teknik och organisation med er speciella behovsbild kan vi rekommendera lämpligt vägval för er organisation.
Tillbaka