Projektledning

 

 

 

Strategi

Upphandling

Projektledning

 

Att installera och driftsätta ett nytt kommunikations- system är ofta ett komplicerat projekt. Tekniken är avancerad och det är flera leverantörer och många personer inom den egna organisationen som är berörda. Vertex kan ta hand om projektledning och koordinering för ditt kommunikationsprojekt. Vi har kunskap om hur tele- och dataprojekt bör organiseras, och vi vet av erfarenhet vilka frågor som bör tacklas i ett tidigt skede.

 

 

 

 

 

Tillbaka