Våra kunder

 

Kommuner och Landsting

Myndigheter

Företag

 

Några av våra uppdrag:

 

Posten Sverige

Teleupphandling omfattande uppgradering av Postens samtliga MD-växlar, underhållsavtal för dessa, fastnätstrafik och abonnemang samt Centrextjänster. Uppdraget avsåg projektledning, offert-utvärdering, prisjämförelser samt avtalsförhandlingar.

Upphandling av systemleverans, dvs. utrustning, installation och driftsättning, av IP-nät för Postkoncernen. Deltagandet inkluderar framtagning av offertunderlag, utvärdering av anbud, jämförande kostnadskalkyler och avtalsförhandlingar.

Kravspecificering och projektledning vid upphandling av stödsystem för telefoni.

Deltagande i upphandling av ramavtal, PTU, avseende IT-utrustning för Post-koncernen.

Riksbanken

Behovsanalys och lösningsförslag rörande mobila lösningar.

Kravspecificering, upphandling och avtalsförhandlingar för fast och mobil telefontrafik.

Riksrevisionsverket

Upphandling av trafikavtal för fast telefoni (2 ggr)

Uppgradering av MD-växel

Friköp av växel från Telia Finans.

Upphandling av hänvisningssystem.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Nulägesbeskrivning och behovsanalys med tyngdpunkt på behovet av mobilitet.

Utarbetande av en telefonistrategi med konkret handlingsplan för att genomföra strategin.

Botkyrka kommun

Stöd vid avtalsförhandlingar avseende hyra, abonnemang och service av telesystem

Stöd i telestrategiska frågor